top of page
Scientist in the Lab

ANALITIČKI REAGENSI

Standardni Volumetrijski Rastvori

Precizno i pažljivo napravljeni od hemikalija visoke čistoće i prečišćene vode (aqua purificata) vrhunskog i kontrolisanog kvaliteta. Sa faktorom određenim na četiri decimalna mesta, garant su Vašeg uspešnog laboratorijskog rada.

SPISAK

 • HCl                                       0.1 mol/L

 • HCl                                     0.01 mol/L

 • HCl                                     0.05 mol/L

 • HCl                                          1 mol/L

 • HCl                                          4 mol/L

 • H2SO4                                  0.1 mol/L

 • H2SO4                                  0.5 mol/L

 • H2SO4                                0.05 mol/L

 • NaOH                                   0.1 mol/L

 • NaOH                                   0.5 mol/L

 • NaOH                                       1mol/L

 • NaOH                                 0.05 mol/L

 • NaOH                                 0.01 mol/L

 • KOH                                      0.1 mol/L

 • KOH u EtOH                         0.1 mol/L

 • KOH                                      0.5 mol/L

 • KMnO4                             0.002 mol/L

 • KMnO4                               0.02 mol/L

 • Na2S2O3                              0.1 mol/L

 • Na2S2O3                            0.01 mol/L

 • Na2S2O3                            0.02 mol/L

 • Na2EDTA (komplexon III)    0.1 mol/L

 • Na2EDTA (komplexon III)     rastvor B

 • Na2EDTA (komplexon III)  0.01 mol/L

 • C2H2O4 (oksalna kiselina)   0.1 mol/L

 • C2H2O4                             0.05 mol/L

 • AgNO3                                   0.1mol/L

 • AgNO3                                0.05 mol/L

 • I2                                       0.01 mol/L

 • I2                                        0.05 mol/L

 • HNO3                                      1 mol/L

 • NH4SCN                               0.1 mol/L

bottom of page